Techshiksha Steam Lab Locations

  • Vashi (Navi Mumbai)
   • Day
    Sunday
   • Time
    10.00 AM - 12.00 PM
   • Contact
    9987213420
  • Kharghar (Navi Mumbai)
   • Day
    Sunday
   • Time
    03.00 PM - 05.00 PM
   • Contact
    9987213420
  • Nerul (Navi Mumbai)
   • Day
    Friday
   • Time
    05.00 PM - 07.00 PM
   • Contact
    9987213420
  • Panvel (Navi Mumbai)
   • Day
    Saturday
   • Time
    05.00 PM - 07.00 PM
   • Contact
    9987213420
  • Chembur (Mumbai)
   • Day
    Friday
   • Time
    05.00 PM - 07.00 PM
   • Contact
    9987213420
  • Mulund (West)
   • Day
    Sunday
   • Time
    10.00 AM - 12.00 PM
   • Contact
    9987213420